Hvad er NLP? NLP er læren om, hvordan vi gennem livet programmerer os selv gennem vores sanser og tanker, samt hvordan vi via sproget og måden vi vælger at tænke på kan omprogrammerer os selv til en bedre tilstand.

Vores oplevelser af verden og af os selv er bestemt af de erfaringer vi har gjort os gennem livet. Og det er opfattelsen af denne snarere end virkeligheden selv, der har betydning for, hvordan vi fungerer. NLP sammen med hypnose er et stærkt redskab til at skabe positiv forandring.