Hvad er hypnose og hypnoterapi

Man kan sige at al hypnose er selv-hypnose. Hypnose terapeuten giver dig instruktioner på ting som du kan forestille dig på en bestemt måde, og så er din vigtigste opgave at følge disse instruktioner i hypnosen.

En forudsætning for at du som klient får noget ud af hypnose er, at du selv ønsker en ændring. Hypnoterapi er ingen mirakelkur. Det er et terapeutisk redskab, der oftest kræver meget kortere tid for at udfordringer bliver løst end ved ren samtaleterapi.

Trance

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand som du giver dig selv adgang til ved hjælp af guidning fra en hypnose terapeut. At være i trance/hypnose føles som om du drømmer eller dagdrømmer og er en helt naturlig tilstand du er i flere gange i løbet af en dag. Ligesom hvis du har prøvet at køre i bil eller bus uden at kunne huske noget af turen. Eller været helt opslugt i en bog eller film.

Her har du været i det der kaldes trance som også er hypnose, og oplever at din opmærksomhed er rettet indad i din egen verden. Ligesom om morgenen når du lige vågner og er dejlig afslappet, bevidst om alt det der foregår omkring dig. Alligevel befinder dig i en meget afslappet drømmeagtig tilstand. Nogle oplever tilstanden når de maler, musikere oplever at være i tilstanden når de skrivere sange, synger eller spiller instrumenter.

Effektiv hypnose

Du behøver ikke at tro på hypnose, for at det kan virke og have positiv effekt. Hypnose har og er brugt af psykologien samt af læger i århundreder. I dag vinder det mere og mere ind og har sin plads både ved læger, psykologer, tandlæger, jordmødre m.m. Der bliver sågar opereret under hypnose/trance på hospital i London, samt i Belgien.

I Danmark er der brugt visualisering som også er trance/hypnose på Rigshospitalet på hjertepatienter der skulle have ablation med god effekt.

Evidens

Der er stadig mere kendskab til og evidens for at hjernen og tanker er koblet direkte sammen med vores immunforsvar og krop, hvilket betyder at teknikker brugt i hypnose/hypnoterapi kan have effekt på vores fysiske såvel som vores psykiske og spirituelle tilstand.

Kan jeg komme ud af hypnose?

Under hypnose er du fuldstændig i kontrol, du ved hele tiden hvad der foregår og du kan komme ud af hypnose på samme måde som når du falder ud af staver. Du kan vågne og åbne dine øjne, så snart du ønsker det, og det værste der kan ske under hypnose er at du falder i søvn og så vil jeg naturligvis vække dig.