NLP – Neuro lingvistisk programmering

NLP er læren om, hvordan vi gennem livet programmerer os selv gennem vores sanser og tanker.

NLP er samtidigt læren om hvordan vi via sproget og måden vi vælger at tænke på, kan omprogrammere os selv til en bedre tilstand.

Vores oplevelser af verden og vores oplevelse af os selv, er bestemt af de erfaringer vi har gjort os gennem vores liv.
Det er denne opfattelse af vores læren og livet, snarere end virkeligheden selv, der har betydning for hvordan vi fungerer som mennesker.

NLP sammen med hypnose er et stærkt redskab til at skabe en positiv forandring for mange menneskers liv.